Velkommen

 
 

Dig som elev

Du går i skole for at lære. Men der er en vigtig forudsætning for at læring kan finde sted: Trivsel.

Der kan være mange grunde til at mistrives, fx faglige vanskeligheder, udfordringer med vennerne eller problemer udenfor skolen. Det kan også være, du slås med noget personligt, som du har svært ved at håndtere på egen hånd.

 
 

Dig som forældre

Det er ikke rart at være vidne til, at din teenager ikke trives og ofte kan forældre føle sig magtesløse.

Med til ungdomslivet hører en løsrivelse fra forældre. Det betyder, at det kan virke nærmest umuligt at nå ind til den unge og det kan være nødvendigt at finde en udenforstående til at bryde mistrivslen.

 
 

Dig som underviser

Som underviser møder du jævnligt unge mennesker, som ikke er i trivsel og det kan være vanskeligt at varetage både trivsel og undervisning.

Måske oplever du, at problematikkerne er så massive, at det er nødvendigt at tilkalde ekspertise udefra.